Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GATEX Sp. z o.o., z siedzibą w Pawłowicach (43-250), ul. Zjednoczenia 16 A, NIP 6331130136, REGON 072332134, KRS 0000262728, adres e-mail: rodo@gadzetypromo.pl, tel. 324728441.

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się w celu wykonywania łączących nas umów lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług GATEX Sp. z o.o. w wypadku wyrażenia stosownych zgód (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania zawartej pomiędzy nami umowy lub do momentu cofnięcia zgody oraz przez okres niezbędny, wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości, VAT i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania (prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych skutkował będzie niemożnością jej zawarcia.

7. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
GATEX Sp. z o.o., nie udostępnia, nie sprzedaje, nie przenosi, ani w inny sposób nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim i nie będzie tego czynić w przyszłości, o ile nie jest to wymagane dla celów kontraktowych lub o ile Pani/Pan nie udzieli na to wyraźnej zgody.

Do Pani/Pana danych dostęp będą miały, poza pracownikami, pełnomocnikami i członkami organów spółki GATEX Sp. z o.o., osoby i podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez GATEX Sp. z o.o. Ponadto, w zależności od charakteru sprawy, Pani/Pana osobowe GATEX Sp. z o.o. może przekazać jedynie następującym podmiotom:

7.1 podmiotom współpracującym i realizującym na rzecz GATEX Sp. z o.o. usługi, w tym przewozowe

7.2 podmiotom świadczącym na rzecz GATEX Sp. z o.o. usługi księgowe, rachunkowe, finansowe, doradztwa prawnego, podatkowego lub analitycznego

7.3 organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie

7.4 organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, ubezpieczycielom i doradcom GATEX Sp. z o.o., w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony GATEX Sp. z o.o. przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez nią roszczeń.